Social Security – maksymalny zarobek

Maksymalna kwota twojego dochodu od której płacisz podatek Social Security jest teraz 118,500 $. Po osiągnięciu tej kwoty u jednego pracodawcy, powinien przestać odtracac podatek Social Security od wynagrodzenia aż do następnego roku. Jeśli pracujesz dla więcej niż jednego pracodawcy, a twoje całkowite zarobki są ponad $ 118.500, Naszaksiegowa.com obliczy kredyt jaki nadpłaciles.

Kredyt dla dochodów zagranicznych

Jeśli kwalifikujesz się, możesz wyłączyć aż do $ 100,800 swojego zagranicznego dochodu od dochodu do opodatkowania za 2015 roku, jeśli ty i twój małżonek pracowaliscie w obcym kraju i spelniacie pewne warunki,  każde z was może wyłączyć aż do $ 100,800.

Kredyt adopcyjny

Można ubiegać się o kredyt w wysokości do $ 13,400 na wydatki adopcyjne. Jeśli pracodawca zapewnia pokrycie kosztow adopcji, możesz również być w stanie wykluczyć ta sama kwote od dochodu. Można ubiegać się zarówno o kredyt i wykluczenie z tego samego procesu adopcji, ale nie te same koszty. Kredyt jest stały i indeksowany do inflacji.

Kredyt na dzieci

Począwszy od roku 2015, jesli korzystasz z kredytu zagranicznego dochodu lub wykluczenia mieszkaniowego, nie można ubiegać się o zwrotna część kredytu podatkowego na dziecko, znany również jako dodatkowa ulga podatkowa na dziecko.

Wykluczenie anulowanych dlugow:

Wykluczenie anulowanych dlugow zapewnia ulgę podatkową dla wielu właścicieli domów zaangażowanych w foreclosure. Możesz wyłączyć aż do $ 2,000,000 ($ 1,000,000 jeżeli rozliczasz sie osobno z malzonkiem) od sumy podanej do foreclosure.

Limit dochodów z obligacji oszczędnościowch na edukacje

Możesz być w stanie wyłączyć calosc lub część odsetek od Obligacji Serii EE albo Serii I jeśli użyjesz dochodu na wydatki edukacyjne. Nie można skorzystać z tej ulgi, jeśli twoj zmodyfikowany przychod brutto jest $92,200 lub więcej ($145,750 jeśli rozliczasz sie wspólnie, lub jako wdowiec z dzieckiem).

Kredyt Nadziei zastapiony krydytem moziwosci

American Opportunity Tax Credit jest rozszerzonym Hope Credit. Limity dochodów są wyższe, kredyt jest dostępny na więcej wydatków kwalifikowanych, a można korzystać z kredytu na cztery lata kształcenia pomaturalnego, a nie tylko dwa. Ponadto, można nawet dostać zwrot pieniędzy, jeśli nie jestes winien żadnego podatku do wysokości 40% kredytu ($ 1,000).

Standardowe przeliczanie mili

Standardowa stawka przebiegu mili za korzystanie z samochodu lub innego pojazdu wynosi do 57.5 centów za milę dla biznesu i do 23 centów za milę przejechana w celach medycznych lub przeprowadzkowych. Stawka dla podróży charytatywnej pozostała taka sama na 14 centów za milę.

Limity składek dla elastycznych kont wydatkowych

Najwiecej ile możesz wplacic na jeden z takich planów pozostaje na $2,550. Współmałżonek może również wplacic $2,550 jeżeli osoba ta spełnia kwalifikacje. Dla niektórych FSA, aż do $ 500 może teraz zostać przeniesione na następny rok.

Rachunki medyczne oszczędnościowe

(1) pokrycia tylko na siebie. Przez lata podatkowe rozpoczynające się od 2014 roku, termin “wysoka wplata wlasna plan zdrowotny”, jak określono w ust. 220 (c) (2) (A) oznacza, dla siebie tylko pokrycia, plan zdrowotny, który ma roczny wklad wlasny nie mniejszy niż $ 2,200 i nie więcej niż $ 3,300, a na podstawie którego wymagane roczne wydatki z wlasnej kieszeni świadczenia nie przekraczają $ 4,450.

(2) pokrycie rodziny Przez lata podatkowe rozpoczynające się od 2015 roku, termin ” wysoka wplata wlasna plan zdrowotny ” oznacza, ubezpieczenie rodzinne, plan zdrowotny, który ma roczny wklad wlasny nie mniejszy niż $ 4,450 i nie więcej niż $ 6,650, a na podstawie którego wymagane roczne wydatki z wlasnej kieszeni świadczenia nie przekraczają $ 8,150.

Po pierwsze podatki od osób indywidualnych stanowią 46,2 proc. wszystkich dochodów państwa. Taki poziom utrzymuje się stale (plus minus 2–3 pkt proc.) od czasów II wojny światowej, kiedy to podatek dochodowy został rozszerzony także na niżej uposażoną część społeczeństwa (inne duże źródła dochodów to podatki od benzyny, papierosów, nieruchomości oraz wpływy z Rezerwy Federalnej).

Przekonanie, że najbogatsi korzystają z ulg, podczas gdy zwiększyło się obciążenie klasy średniej, znajduje tylko częściowe potwierdzenie w danych amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS). Istotnie, w latach 2001–2016 wielkość podatków od klasy średniej, czyli osób z dochodami w przedziale 100–200 tys. dol. rocznie, wzrosła z 18,8 do 23,8 proc. udziału w całości indywidualnych podatków dochodowych. Ciężar wpłat na program emerytalny Social Security i opieki zdrowotnej Medicare także spoczywa na klasie średniej i najbiedniejszej, czyli 80 proc. społeczeństwa, które płaci na te cele więcej niż 20 proc. najbogatszych w USA. Jest tak dlatego, że oba programy są opłacane z podatków od wynagrodzeń za pracę.

Z drugiej strony jednak według danych IRS najbogatsi wciąż płacą największą część wszystkich indywidualnych podatków – w 2016 roku osoby indywidualne z dochodami powyżej 250 tys. dol. rocznie, czyli 2,4 proc. wszystkich podatników, zapłaca 48,9 proc. wszystkich podatków dochodowych, a średnia wysokość ich podatków wyniesie 25,6 proc. od dochodu. Grupa z dochodami poniżej 50 tys. dol. rocznie (czyli 63,4 proc. wszystkich podatników) zapłaciła zaledwie 6,2 proc. całości wpływów z podatków dochodowych od osób indywidualnych (średnia wysokość podatku wyniosła 4,2 proc.).

W innym jeszcze ujęciu: najbogatszy 1 proc. społeczeństwa (czyli ci, o których opodatkowanie toczy się polityczna walka) wpłaca do Skarbu Państwa 37,9 proc. swoich dochodów, a 20 proc. najbiedniejszych ma negatywną stopę opodatkowania.

Zmniejszył się natomiast w minionych 50 latach udział amerykańskich firm w finansowaniu polityki państwa, z 25–30 proc. w latach 1960. do poniżej 10 proc. w ostatnich. W 2014 roku korporacje zapłaciły do Skarbu Państwa 320,7 mld dol. podatku dochodowego, co stanowiło 10,6 proc. wszystkich dochodów Skarbu. Trzeba jednak pamiętać, że podatki korporacyjne nie były przeliczane w odniesieniu do inflacji identycznie jak produkt krajowy brutto – według rządowego Biura Analiz Ekonomicznych przeliczona o stopień inflacji wielkość PKB wzrosła w latach 1980–2014 o 149 proc., podczas gdy wysokość podatków w tym samym czasie tylko o 84,5 proc.

naszaksiegowa.com wykonuje kazdy rodzaj inywidualnego rozliczenia podatkowego. Formy 1040, 1040-A oraz 1040EZ wraz ze wszystkimi wykazami oraz arkuszami pomocniczymi znajduja sie w naszym elektronicznym sytemie rozliczen podatkowych. Uzuwamy systemu Proseries, ktory dostarcza gwarancji na przeprowadzone kalkulacje.